Βιβλιογραφία

Show Posts in

Ι.Γ. Δημητροκάλλης. Βιβλιογραφία

η ΕΞΟΥΣΙΑ… η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ… το ΣΥΝΤΑΓΜΑ… Ιερόσυλες ματιές ενός πολίτη Πολίτης, ο Ι.Γ. Δημητροκάλλης Σύνταγμα, ε… λοιπόν, φτάνει πιά! Δεν είναι έτσι όπως νομίζετε… Από την εξουσία της προστασίας στη δημοκρατία της συμμετοχής Από το κράτος των υπηκόων στην πολιτεία των πολιτών

Βιβλιογραφία

1. Σύνταγμα ε… λοιπόν, φτάνει πια! Δεν είναι όπως νομίζετε! 2. Το Σύνταγμα τής Ελλάδας (Eκδόσεις « Ποντίκι») 3. Η Συνταγματική Αναθεώρηση τού 1986 (Εκδόσεις « Παρατηρητής »)Αριστόβουλος Μάνεσης 4. Ο αβέβαιος εκσυγχρονισμός (Εκδόσεις « Πολις ») του Νίκου Κ. Αλιβιζάτου 5. Η Αναθεώρηση τού Συντάγματος (Εκδόσεις