Επιλεγμένα

Show Posts in

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο…

Οι Κυβερνώντες επιλέγοντας την ηγεσία της Δικαιοσύνης, αποκτούν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν, ανεξάρτητα από το ήθος των προσώπων, στις αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του οποίου οι αρμοδιότητες είναι εξαιρετικά κρίσιμες για την εύρυθμη λειτουργία του Πολιτεύματός μας. Πολιτειακά όργανα, όμως, τόσο σπουδαίας σημασίας για την προστασία

Η Δικαιοσύνη έχει χρέος να ελέγχει

Στα πολίτευματα, που η Δημοκρατία είναι ουσία και οχι τύπος, η Γερουσία νομοθετεί, η Βουλή κυβερνά υπό την Εποπτεία του Προέδρου της Δημοκρατίας και η Δικαιοσύνη, με ανεξάρτητη οντότητα, ελέγχει τη σωστή εφαρμογή των Νόμων. Ο πολύ σημαντικός ρόλος τής Δικαιοσύνης είναι να βάζει φραγμούς στη διάθεση

Λαϊκό ξεσήκωμα για Λαϊκή Κυριαρχία.

Μια εξασέλιδη εισήγηση ιδεολογικού περιεχομένου κατατέθηκε απο 80 πολίτες, σε κομματικό συνέδριο, και δεν αναφέρθηκε καθόλου. Επειδή οι ανατρεπτικές, για το πολιτικό κατεστημένο, προτάσεις τους ταυτίζονται δομικά, με τις δικές μας θέσεις, η Κίνηση Πολιτίζω τις υιοθετεί και ξεκινά αγώνα για την προώθησή τους στον Ελληνικό Λαό.