Ι.Γ.Δημητροκάλλης

Show Posts in

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο…

Οι Κυβερνώντες επιλέγοντας την ηγεσία της Δικαιοσύνης, αποκτούν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν, ανεξάρτητα από το ήθος των προσώπων, στις αποφάσεις του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του οποίου οι αρμοδιότητες είναι εξαιρετικά κρίσιμες για την εύρυθμη λειτουργία του Πολιτεύματός μας. Πολιτειακά όργανα, όμως, τόσο σπουδαίας σημασίας για την προστασία

Η Δικαιοσύνη έχει χρέος να ελέγχει

Στα πολίτευματα, που η Δημοκρατία είναι ουσία και οχι τύπος, η Γερουσία νομοθετεί, η Βουλή κυβερνά υπό την Εποπτεία του Προέδρου της Δημοκρατίας και η Δικαιοσύνη, με ανεξάρτητη οντότητα, ελέγχει τη σωστή εφαρμογή των Νόμων. Ο πολύ σημαντικός ρόλος τής Δικαιοσύνης είναι να βάζει φραγμούς στη διάθεση

Τα Μ.Μ.Ε πρέπει…

να μετατραπούν απο εκμεταλλευτές τής πολιτικής ζωής σε ποιοτικούς συντελεστές, με προτάσεις αξιοποίησης, αντι άκαρπων απαγορεύσεων… Ο Τύπος είχε ονομαστεί, μεταφορικά, 4η εξουσία, για να υπογραμμισθεί ο σημαντικός, επηρεασμός που ασκεί στις δημοκρατικές διαδικασίες. Μαζί, όμως, με το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, με το μηδενικός χρόνο μετάδοσης

Η Πολιτική Επικοινωνία

Η πολιτική στις Δημοκρατίες στηρίζεται στην πλατειά επικοινωνία πολιτών και πολιτικών. Με την επικοινωνία και εμείς αποφασίζουμε σε ποιούς αναθέτουμε την άσκηση τής εξουσίας και εκείνοι μάς κατευθύνουν προς την ευημερία. Επι αιώνες υπήρξαν σταθεροί κανόνες για τον επιτυχή πολιτικό επηρεασμό, οι οποίοι εστηρίζοντο στα φυσικά χαρίσματα

Η Αρχή τής Επικουρικότητας

Σε όλες τις δυτικοευρωπαϊκέςκοινωνίες είναι παγιωμένη η αντίληψη οτι περισσότερη και ποιοτικότερη Δημοκρατία επιτυγχάνεται με εγγύτερη σχέση τού πολίτη με την εξουσία. Αντίληψη η οποία θεσμοθετήθηκε, στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ενωση, ως η Αρχή τής Επικουρικότητας, με το ακόλουθο περιεχόμενο: Σύμφωνα με την Αρχή τής Επικουρικότητας,

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση…

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός, με τον οποίο συγκεκριμένο πλήθος ανθρώπων, σε συγκεκριμένη γεωγραφική έκταση, , μέσα σε μια ευρύτερη πολιτειακή οντότητα, αναλαμβάνει να αντιμετωπίζει μόνο του τίς τοπικές υποθέσεις, με δημοκρατικές διαδικασίες. Θεσμός που διετήρησε την εθνική συνοχή στη διάρκεια τών αιώνων τής δουλείας και

Λαϊκό ξεσήκωμα για Λαϊκή Κυριαρχία.

Μια εξασέλιδη εισήγηση ιδεολογικού περιεχομένου κατατέθηκε απο 80 πολίτες, σε κομματικό συνέδριο, και δεν αναφέρθηκε καθόλου. Επειδή οι ανατρεπτικές, για το πολιτικό κατεστημένο, προτάσεις τους ταυτίζονται δομικά, με τις δικές μας θέσεις, η Κίνηση Πολιτίζω τις υιοθετεί και ξεκινά αγώνα για την προώθησή τους στον Ελληνικό Λαό.